LibraryLivingLAB

Explorant com la tecnologia transforma l’experiència cultural de la gent

La iniciativa “Library Living Lab / Laboratori Viu de La Biblioteca – Barcelona” (L3) explora els vincles entre la cultura, la tecnologia i la societat, centrant-se en l’àrea de Volpelleres, un nou barri de Sant Cugat del Vallès (Barcelona, Espanya), el desenvolupament del qual ha estat fortament afectat per la situació econòmica actual.

El projecte reuneix un consorci coordinat pel Centre de Visió per Computador, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. També integra l’Associació de Veïns de Volpelleres, la Diputació de Barcelona amb la seva Xarxa de Biblioteques Públiques,  i està obert a la participació de les petites i grans empreses.

Per saber més sobre els fets i les xifres al voltant del Library Living Lab, pots descarregar el document “Library Living Lab en Xifres 2015-2016AQUÍ.