ICONO_EXCLAMACION

EL NOSTRE MODUS OPERANDI

COM

"Al Library Living Lab, s'explora com la tecnologia pot transformar les experiències de la gent amb la cultura. Ho fem a través de diversos tipus d'activitats i esdeveniments que van alineades amb un nombre de línies de treball"

carla

REPTES SOCIALS CENTRATS EN EL CIUTADÀ

“Totes les accions del Library Living Lab fan front a un repte social identificat per tots els interessats i defineixen un canvi de la societat (un servei nou, prototip, programari de codi obert, etc.).”

INCLUSIVITAT

“Tots els ciutadans poden participar en les activitats amb diversos graus d’implicació d’una manera inclusiva”

ESCALABILITAT

“Els prototips assajats, o els nous serveis desenvolupats, poden ser lliurats ràpidament a la societat a través de la Xarxa de Biblioteques, l’administració pública o empreses locals”

Aquestes línies de treball estan alineades amb els reptes socials actuals, reals i relacionats amb el context cultural que ofereix la biblioteca. Aquests desafiaments són actualitzats periòdicament pel Grup de Treball,  i proporcionen un marc molt flexible per a prioritzra accions  de diversos tipus, com ara: activitats periòdiques, tallers oberts, demostracions públiques dels nostres propis prototips, experiments científics oberts a la participació ciutadana, debats oberts i projectes d’innovació amb institucions públiques (com ara centres de recerca, universitats, fundacions, etc.) i també les empreses.

Per què una activitat tingui lloc al Library Living Lab, el Grup de Treball ha d’arribar a un consens en 3 punts bàsics:

  • Un repte social real i actual per afrontar.
  • Una acció d’innovació específica (la qual pot ser un prototip, un servei nou en fase de prova, l’ús d’una nova tecnologia, etc.).
  • Un retorn mesurable a la societat, el qual pot tenir la forma de un nou serveu, un nou prototipus, un codi de programari obert, entre d’altres.

Un exemple d’aquesta aproximació per a l’activitat “Jo sóc el meu dibuix” por ser visualitzat aqui:

Els prototips assajats, o els nous serveis desenvolupats, poden ser lliurats ràpidament a la societat a través de la Xarxa de Biblioteques, l’administració pública o empreses locals. Això garanteix un canal per a l’escalabilitat dels retorns generats i l’impacte directe dels resultats obtinguts.

El Library Living Lab  té un enfocament inclusiu, i tots els usuaris poden participar amb independència del seu grau de participació. Els usuaris més actius (els usuaris alfa) poden conduir les activitats d’igual a igual amb científics, bibliotecaris i veïns. També es convida els més mandrosos (els usuaris delta) a participar tant com ho desitgen d’una manera específica per a cada activitat!

Totes les activitats són documentades a la web amb continguts multimèdia.