ExperimentAI, un projecte finançat per la FECYT per experimentar amb la intel·ligència artificial al Library Living Lab

 

  • El projecte té l’objectiu d’impulsar el Library Living Lab com un laboratori d’experimentació ciutadana fortament lligat a la intel·ligència artificial i, en concret, la visió per computador.
  • Està impulsat i coordinat pel Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona (CVC-UAB) i compta amb la col·laboració i el finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).  

 

El Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona (CVC-UAB) posen en marxa ExperimentAI, un projecte d’experimentació ciutadana sobre intel·ligència artificial, al Library Living Lab de la biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres, Sant Cugat del Vallès. Aquest espai està enfocat a l’usuari i permet experimentar noves interaccions entre tecnologia i cultura, normalment inaccessibles per a un públic ampli, variat i no especialitzat.

El projecte, finançat per la  Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), està format per un total de 18 sessions orientades a diferents públics, col·lectius professionals i associacions que es realitzaran periòdicament entre els mesos d’octubre de 2018 a març de 2019. Les diferents activitats s’emmarquen en cada una de les cinc àrees d’estudi identificades pel Centre de Visió per Computador i la intel·ligència artificial: Mobilitat Autònoma, Humanitats Digitals, Salut Connectada, Marketing i Xarxes Socials i Educació i món laboral.

Els participants podran desafiar al cotxe autònom en una cursa per un món virtual, docents i pares podran experimentar amb un innovador joc que ensenya matemàtiques, les associacions d’arxivers podran descobrir com les màquines aprenen a llegir manuscrits o partitures de piano i explorar nous usos de cada tecnologia. Els professionals del món mèdic també podran participar-hi per provar les últimes investigacions en imatge mèdica. El més important, però, és que cada activitat servirà de vehicle per a un públic ampli i no especialitzat per anar desgranant els conceptes que conformen la lògica i base d’estudi dels algoritmes intel·ligents, amb demostracions interactives de cada àmbit.

L’objectiu principal del projecte és contribuir la democratització a l’accés universal al coneixement i la innovació per a totes les persones. Per això, es proposa un espai de co-creació amb els ciutadans, diferents actors socials i col·lectius professionals per poder donar resposta als reptes que la tecnologia de visió per computador i la intel·ligència artificial llancen. Això es farà utilitzant aplicacions i exemples reals obtinguts de la investigació del Centre de Visió per Computador i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A més, ExperimentAI pretén impulsar l’alfabetització en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial, tema popular però que genera inquietuds i desconfiança. En cada sessió es valoritzaran i donaran a conèixer conceptes com el Machine Learning, el Deep Learning o les xarxes neuronals, d’una forma lúdica, didàctica i participativa. A més, també pretén fomentar la participació ciutadana, despertar vocacions científiques, potenciar la imatge de la ciència i ressaltar la qualitat i la importància de la investigació nacional, ja que totes les experiències han estat desenvolupades basant-se en el treball dels investigadors del Centre de Visió per Computador.

Tot i que les activitats seran organitzades inicialment al Library Living Lab de Volpelleres, el projecte té la intenció de ser replicat en un futur en altres biblioteques de la xarxa BiblioLabs o en fires i esdeveniments de divulgació científica i innovació tecnològica.

Sobre el Library Living Lab

La iniciativa “Library Living Lab / Laboratori Viu de La Biblioteca – Barcelona” (L3) explora els vincles entre la cultura, la tecnologia i la societat, centrant-se en l’àrea de Volpelleres, un nou barri de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el desenvolupament del qual ha estat fortament afectat per la situació econòmica actual.

El projecte reuneix un consorci coordinat pel Centre de Visió per Computador, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. També integra l’Associació de Veïns de Volpelleres, la Diputació de Barcelona amb la seva Xarxa de Biblioteques Públiques,  i està obert a la participació de les petites i grans empreses.