[FAG id=5326]

Representació de diverses escenes de la vida monacal. En cada cara del capitell pot observar-se una escena diferent, totes elles relacionades amb la vida monàstica, i és clarament destacable la presència dels monjos amb els seus llibres entre les mans

 

Photos

  • Number: 36

Model