[FAG id=5373]

Capitell d’inspiració vegetal, al costat es pot veure l’esculptor i el monjo. Aques capitell està al costat de la signatura de l’Autor del claustre, Arnau Cadell. Ho saben, ja que la inscripció diu: «HEC EST ARNALLI SCULPTORIS FORMA CATELLI QUI CLAUSTRUM TALE CONSTRUXIT PERPETUALE»

 

Photos

  • Number: 23

Model