Capitells en 3D: El Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès

LibraryLivingLAB: Els ciutadans co-creant el Patrimoni Cultural de la ciutat

Inscriu-te a la nova sessió d’escaneig en 3D dels capitells del Monestir de Sant Cugat

     Dates i horaris:

  • Dimecres 24 d’abril a les 18.00 h: Formació en tècniques de fotogrametria al Library Living Lab
  • Dijous 25 d’abril a les 10.00 h: Escaneig 3D dels capitells al Monestir de Sant Cugat
  • Dimecres 30 d’abril a les 18.00 h: Formació en tècniques de fotogrametria al Library Living Lab

Els Capitells Romànics són la joia de la corona de Sant Cugat.

Els 144 capitells del claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès són una de les peces mestres del Romànic Català. Representen escenes bíbliques, motius vegetals, animals fantàstics i delicades figures geomètriques.

Els usuaris del Library Living Lab (@LibraryLivLab), tot plegat amb el Centre de Visió per Computador (@CVC_UAB) i el Museu de Sant Cugat (@Museusstc), han desenvolupat un procés per l’escaneig dels capitells del Monestir, de cara a crear el primer catàleg en 3D d’aquestes peces mestres. Això permetrà gaudir del nostre patrimoni d’una manera espectacular i amb un detall mai abans assolit. També permetrà la reproducció de les peces a partir de la impressió en 3D dels models generats.

 

Aquest és un projecte de ciència i innovació ciutadana oberta, els seus resultats estan a l’abast dels usuaris, professionals i investigadors, i representen un pas més de cara a la democratització de l’accés al coneixement i a la innovació per totes les persones.

Sessions i documentació del projecte

Escaneig 3D Capitells: POST-FOTO Creant els models 3D

En aquesta sessió, treballarem al Library Living Lab les eines per crear els models 3D a partir de les fotos

Escaneig 3D Capitells: POST-FOTO Creant els models 3D

En aquesta sessió, treballarem al Library Living Lab les eines per crear els models 3D a partir de les fotos

Escaneig 3D Capitells: POST-FOTO Creant els models 3D

En aquesta sessió, treballarem al Library Living Lab les eines per crear els models 3D a partir de les fotos

Escaneig 3D Capitells: Aprenent Fotogrametria

En aquesta sessió, treballarem al Library Living Lab els conceptes bàsics de fotogrametria.

Escaneig 3D Capitells: Sortida al Monestir

En aquesta sessió, treballarem al Library Living Lab els conceptes bàsics de fotogrametria.

Escaneig 3D Capitells: Aprenent Fotogrametria

En aquesta sessió, treballarem al Library Living Lab els conceptes bàsics de fotogrametria.

Escaneig 3D dels Capitells del Claustre

En aquesta activitat pretenem escanejar els 144+1 capitells del Monestir.

Els Capitells

Fins al dia d’avui, hem processat 11 dels 144 capitells. El procés segueix en marxa i l’objectiu final és obtenir  els models de tots 144 capitells amb els ciutadans que desitgin participar en la iniciativa.

 

El Plànol del Claustre

El plànol del claustre representa la posició de cada capitell. El plànol facilita la localització de les peces, i permet identificar-les a partir de la numeració dels capitells.

Existeixen diverses maneres de numerar els capitells, i cadascuna d’elles resulta més o més adient en funció de la tasca. Nosaltres, hem seguit la numeració clàsica.

El plànol serveix d’ajut per tal d’identificar els vostres capitells favorits. També el poder fer servir a l’enrevés, es a dir, anar descobrint capitell a capitell tots els detalls que amaguen les escenes, els personatges, les formes geomètriques.

En el vídeo inicial, podreu veure la localització de cada capitell a cadascuna de les quatre ales del claustre.

Us convidem a fer servir aquesta referència com a una eina útil per gaudir dels capitells.

Descripció del procés

El procés d’escaneig dels capitells està basat en tècniques bàsiques de fotogrametria. Qualsevol persona amb un telèfon mòbil pot fer diverses fotos al voltant d’un objecte, de manera que quedi cobert visualment. Aquest és un dels punts forts d’aquest projecte, ja que permet que sigui al abast de tothom.

 

  • El primer pas consisteix en fer aquest conjunt de fotos, com a mínim 20.
  • Després, aquestes fotos han de ser processades per un software específic. Existeixen diverses opcions, obertes i de pagament. Si voleu saber més sore com ha estat possible escanejar els capitells, us convidem a llegit el següent document on es presenta un tutorial aqui.
  • Un cop generat el model 3D, podem fer una web com aquesta -per gaudir dels models digitals- o tambés fer impressions 3D -com les que tenim al Library Living Lab a la Biblioteca Miquel Batllori del barri de Volpelleres, Sant Cugat del Vallès.

 

Els models impresos en 3D permeten una observació de l’objecte físic, i l’exposoció de tots els models permet tenir una perspectiva de grup de la col·lecció. Cada capitell té associat el seu número de referència i un codi QR que adreça a la plana web on podem trobar la fitxa corresponent. Això permet lligar l’objecte físic amb l’objecte digital.

 

El procés descrit és de caràcter general, i permet c0-crear el nou patrimoni cultural digital per part de tots.